CORBES TÈCNIQUES 6

Answer
Solution

OVAL ISOMÈTRIC

Un oval és una corba plana i tancada, simètrica en relació amb els seus dos eixos perpendiculars i formada

per quatre arcs de circumferència iguals dos a dos.