CORBES TÈCNIQUES 4

Answer
Solution

OVAL ÒPTIM DONATS ELS DOS EIXOS


Un oval és una corba plana i tancada, simètrica en relació amb els seus dos eixos perpendiculars i formada

per quatre arcs de circumferència iguals dos a dos.

}}}}

A

B

C

D