T5.2 Prisma recte donada la altura de l'aresta

Answer
Solution

El triangle ABC és la base d"un prisma recte de 8 cm d"aresta lateral. Dibuixa el prisma assenyalant-hi la visibilitat de les arestes.

}}

a'

b'

c'

c

b

a