Zuzen batekiko paraleloa izanik...

Answer
Solution

}

O

r