TANGENTZIAK

Answer
Solution

ZIRKUNFERENTZIA BATEKIKO ZUZEN UKITZAILEA P PUNTU BATETIK

}}

O

P