CANVIS DE PLA 10

Answer
Solution

Realitza el canvi de pla, de forma que el punt a,a" tingui la nova projecció a"1.

}

a

a'

a1'