2.2.4).- QUADRILÀTERS

Answer
Solution

Rectangle coneguts:

.-relació entre la base i l"altura 5/3

.-suma de diagonal i un costat

}

d+l