2.2.5.F)

Answer
Solution

Construcció d"un triangle coneguts:

.- angle A

.- mitjana de b (mb)

.- mitjana de a (ma)

A=60º

mb

ma