2.2.5.D)

Answer
Solution

Construcció d"un triangle donats:

.- un costat (a),

.-l"angle oposat (A)

.- la mitjana sobre un dels altres costats.

a

mc

A

60º

Comments (0)

Sign in to comment