problema de navegacion

Answer
Solution

Hallar la posición exacta del barco si se ve entre el faro A y B un ángulo de 60º y entre el B y C un ángulo de 90º.

}}}

A

B

C

Comments (0)

Sign in to comment