Trasladar o segmento AB de forma que un extremo esteasobre a circunferencia e o outro sobre o cadrado.

Answer
Solution

Trasladar o segmento AB de forma que un extremo estea

sobre a circunferencia e o outro sobre o cadrado.}}}}}}}

A

B

'