Tanxentes a unha elipse paralelas a unha dirección dada coñecendo eixo maior e focos da elipse

Answer
Solution

Tanxente a unha elipse paralela a unha dirección dada coñecendo eixo maior e focos da elipse

}}}}}}

F2

F1