Trazar segmento no plano de perfil a partir da representación diédrica no plano PH e PV

Answer
Solution

Trazar o segmento de perfil correspondente ao segmento representado nos planos horizontal e vertical da figura}}}}

a'

b'

b''

a''

PV

PH