Triángulo coñecendo dúas métricas e un ángulo

Answer
Solution

Trazar un triángulo rectángulo coñecendo un cateto (b=50 mm) e a suma da hipotenusa máis o outro cateto (110 mm)