U3_IGUALTAT_SEMBLANÇA I EQUIVALÈNCIA

Answer
Solution

1. Completa la translació de la forma de la figura tenint en compte que l'homòleg del vèrtex B és a la posició del punt B'.

}}}}}}}}}}

B

A

D

C

B'