U2_POLÍGONS

Answer
Solution

23. Determina un quadrat circumscrit en una circumferència de 30 mm de diàmetre.

Comments (0)

Sign in to comment