U1_CONSTRUCCIONS GEOMÈTRIQUES FONAMENTALS

Answer
Solution

11. Determina la bisectriu de l'angle que formen les rectes de la figura.

V