U1_CONSTRUCCIONS GEOMÈTRIQUES FONAMENTALS

Answer
Solution

6. Determina un punt interior en el triangle ABC que, unit amb els vèrtexs B i C, formi un angle de 45º i es trobi a 3cm de l'altre vèrtex del triangle.

A

B

C