Rectificació d'un arc de circumferència

Answer
Solution

RECTIFICACIÓ D'UN ARC DE CIRCUMFERÈNCIA. (DIFERENTS DE 90º)

}}

A