El·lipses 02

Answer
Solution

EL·LIPSES 02

Donats els EIXOS

}}}}}

A

B

O

C

D