Mitjançant un canvi de pla, transforma la recta r de la figura en una recta horitzontal

Answer
Solution

Mitjançant un canvi de pla, transforma la recta r de la figura en una recta horitzontal

}}}}

r'

r''

A'

A''

B''

B'

Comments (0)

Sign in to comment