Ariketa 2

Answer
Solution

Irudikatu s eta t zuzen paraleloek osatzen duten planoa


t"

s"

s'

t'

Comments (0)

Sign in to comment