ex triangles, 26

Answer
Solution

Representan el triangle següent, coneixent el Baricentre ( punt F ) que esta

a una alçada de 11 mm. Una mitjana de 63mm i un costat de 50 mm.

}}

F

m=63

11mm

C=50mm