Trazar rectas tanxentes interiores a dúas circunferencias de distinto radio

Answer
Solution

Trazar rectas tanxentes interiores a dúas circunferencias de distinto radio

}}

O1