Pirámide. Sistema Diédrico.

Answer
Solution

Representar a partir da Liña de Terra, a pirámide de base un pentágono regular e altura 55 mm.

Determinar planta, alzado e perfil, e determinar afastamento e cota das rectas que a compoñen.

Datos de partida: puntos A ( 40, 25, 0 ) e V ( 25, 30, 55 ) *(distancia, afastamento, cota)


Comments (0)

Sign in to comment