Representación de rectas en Sistema Diédrico

Answer
Solution

Representación de rectas en Sistema Diédrico.

Observa, analiza e nomea

correctamente as seguintes

rectas representadas.

}}}}}}}}}}}}}}}}}}

Liña de Terra

a

b

c

d

e

f

g

h

i

Comments (0)

Sign in to comment