Circumferència tangent a dues rectes i a un arcque les talla i que té el centre en el vèrtex.

Answer
Solution

Circumferència tangent a dues rectes i a un arc

que les talla i que té el centre en el vèrtex.