Heptágono e polígono estrelado de 14 puntas.

Answer
Solution

1. Heptágono inscrito en circunferencia de radio 60 mm.

2. Polígono regular estrelado de 14 puntas.

}}

Comments (0)

Sign in to comment