Circumferència equivalent a dos circumferències donades.

Answer
Solution

Representa la circumferència equivalent a dos circumferències donades.


unitats en mil·límetres

60

20