Quadrat equivalent a un triangle donat

Answer
Solution

Trova el quadrat equivalent al triangle rectangle donat:

A

B

C