RECTIFICACIÓ CIRCUMFERÈNCIA_3 (SEMICIRCUMFERÈNCIA).

Answer
Solution

RECTIFICACIÓ CIRCUMFERÈNCIA_3 (SEMICIRCUMFERÈNCIA).

Determina la longitud de la semicircumferència donada:

}}}

O

A

B

Comments (0)

Sign in to comment