Exercici Axonometria, Sistema isomètric

Answer
Solution

Representa el sòlid polièdric donat i dibuixa la figura amb axonometria isomètrica.


20mm

30mm

80mm

O

y

x