Rectes tangents exteriors a dues circumferències de diferent radi.

Answer
Solution

Rectes tangents exteriors a dues circumferències de diferent radi.

Homotècia entre circumferències:

Homotècia directa i homotecia inversa.