Exercici de triangles 2n, 2

Answer
Solution

Construeix el següent triangle coneixent les tres alçades.

h=54

h=50

h=72