Exercici de triangles 2n, 3

Answer
Solution

Representa la figura formada per un arc capaç de 60º, una mitjana i un

costat.

60º

85mm

m=80mm