Exercíci de triangles

Answer
Solution

Construïu els triangles amb les seüents dades:

AC=180mm

ACB=45º

BC=70mm

AD=1/4 de AB

BF=2/3 de BC

El punt B és l'incentre de DEF

ma = 120mm

mb=75mm

Radi Circumeferència circumscrita ADH=40mm

ha=50mm

H

E

F

C

G

A

D

B

mb

ma

ha