Semblaça

Answer
Solution

Transformacions isomòrfiques:

Semblança: Mateixa forma tot i que tinguin una grandària diferent.

Fés una forma semblant al triangle ABC.

A

B

C