Exercíci de tangents 50

Answer
Solution

Representa la figura. Marca les tangents.

Unitats en mil·límetres.