representar un tall en ismètric

Answer
Solution

Representa la figura en sistema Isomètric. només línies vistes.

30

60

46

60

O

/

/

/

O

O