0000000

EIX DE LA VIA

C

D

23. Una via fèrria recta s'introdueix pel centre d'un túnel de 7 metres d'ample d'extrems C i D. En una posició determinada "A", el conductor del tren observa els extrems del túnel sota un angle de 60º, i posteriorment des d'un altre posició "B" ho observa sota un angle recte. Representa la longitud AB recorreguda pel tren.

0/21

U1_OBJECTIU UNIVERSITAT

Comentarios (0)

Inicia sesión para añadir tu comentario