Construcció d'un angle de 30º

Resolución
Solución

Construcció d'un angle de 30º de vèrtex V amb compàs i regle

}}

V

V