Termes i condicions del servei

1. La seva relació amb Mongge.com

1.1 La seva utilització del lloc web de Mongge.com (el "Lloc Web") i de tots els productes, canals, programari, alimentació de dades i serveis, incloent el visualitzador d'exercicis de Mongge.com incorporat (el "Visualitzador d'exercicis de Mongge") que Mongge.com li faciliteu en, des de o a través del Lloc Web (conjuntament, el "Servei") estarà subjecta a les condicions d'un acord legal entre vostè i Mongge.com.

1.2 El seu acord legal amb Mongge.com es compon de (A) els termes i condicions establerts en aquest document, (B) la Política de Privacitat de Mongge.com (www.mongge.com/politica-privacidad) (conjuntament, els "Termes i Condicions").

1.3 Els Termes i Condicions constitueixen un contracte legalment vinculant per a vostè i per a Mongge.com en relació amb la seva utilització dels Serveis, per la qual cosa és important que els llegeixi detingudament.

1.4 Els Termes i Condicions són d'aplicació a tots els usuaris del Servei, incloent aquells usuaris que aportin igualment Contingut en el Servei. “Contingut” inclou el text, programari, guions, gràfics, fotos, funcionalitats interactives i altres materials que vostè pugui visualitzar en, o accedir a través de, o aportar a, el Servei.

2. Acceptació dels Termes i Condicions

2.1 Per poder utilitzar els Serveis, haurà d'acceptar prèviament els Termes i Condicions. Vostè no podrà utilitzar els Serveis si no accepta els Termes i Condicions.

2.2 Pot acceptar els Termes i Condicions mitjançant la simple utilització dels Serveis. Vostè reconeix i accepta que Mongge.com considerarà que la seva ús dels Serveis constitueix l'acceptació dels Termes i Condicions a partir del inici d'aquesta utilització.

2.3 No podreu fer servir els Serveis ni acceptar les Condicions i Termes si (a) no teniu capacitat legal per celebrar un contracte vinculant amb Mongge.com, o (b) teniu prohibit o legalment exclòs la recepció o ús dels Serveis, en virtut de la legislació del vostre país de residència o des d'on accediu o feu servir els Serveis.

2.4 Us recomanem que imprimiu o guardeu en els vostres arxius una còpia local de les Condicions i Termes.

3. Canvis en les Condicions i Termes

Mongge.com es reserva el dret de fer modificacions en les Condicions i Termes en qualsevol moment, per exemple per tractar canvis en la llei o normativa o canvis en les funcionalitats ofertes a través del Servei. Per aquest motiu, haureu de revisar les Condicions i Termes regularment per comprovar aquestes modificacions. Si no esteu d'acord amb les Condicions i Termes Modificades haureu de deixar de fer servir el Servei. El vostre ús continuat del Servei després que les Condicions i Termes Modificades hagin estat publicades constituirà la vostra acceptació de les Condicions i Termes Modificades.

4. Comptes Mongge.com

4.1 Per poder accedir a determinades funcions del lloc web o altres elements dels Serveis, haurà de crear un compte a Mongge. Al crear el seu compte, haurà de proporcionar informació correcta i completa. És important que mantingui de forma segura i confidencial la seva contrasenya de compte Mongge.

4.2 Ha de notificar a Mongge.com immediatament qualsevol incompliment de les normes de seguretat o qualsevol ús no autoritzat del seu compte Mongge del qual tingui coneixement.

4.3 Accepta ser l'únic responsable (davant Mongge.com i altres tercers) de tota l'activitat que tingui lloc en el seu compte Mongge.

5. Restriccions generals a la utilització

5.1 Mongge.com li autoritza a accedir i utilitzar els Serveis, sotmès a les condicions específiques que a continuació s'indiquen, i accepta que la seva inobservància de cap d'aquestes condicions constitueixi un incompliment dels presents Termes i Condicions per la seva part:

A. Vostè es compromet a no distribuir cap part del lloc web o dels serveis, incloent-hi a títol enunciatiu, que no limitatiu, el contingut, a través de cap mitjà sense la prèvia autorització per escrit de Mongge.com excepte en el cas que Mongge.com posi a la seva disposició els mitjans per a aquesta distribució a través d'una funcionalitat oferta pel servei (tal com el visualitzador d'exercicis de Mongge);

B. Vostè es compromet a no alterar o modificar cap part del lloc web o dels serveis (incloent-hi a títol enunciatiu, que no limitatiu, el visualitzador d'exercicis de Mongge i les tecnologies relacionades);

C. Vostè es compromet a no accedir als continguts utilitzant cap tecnologia o mitjà diferents de les pàgines del mateix lloc web, el visualitzador d'exercicis de Mongge o cap altre mitjà que Mongge.com designi explícitament a aquest efecte;

D. Vostè es compromet a no eludir, desactivar o manipular d'una altra forma (o intentar eludir, desactivar o manipular) les funcions de seguretat dels serveis o altres funcions que (i) impedeixin o restrinquin l'ús o còpia dels continguts, o (ii) que apliquin les limitacions a l'ús dels serveis o dels continguts que s'ofereixen a través dels serveis;

E. Vostè es compromet a no utilitzar el servei (incloent el visualitzador d'exercicis de Mongge) per a cap dels següents fins comercials a menys que hagi obtingut la prèvia autorització per escrit de Mongge.com:

i. la revenda de l'accés al servei;

ii. la venda d'publicitat, patrocini o promocions situades en o dins del servei, o contingut;

iii. la venda d'publicitat, patrocini o promocions en qualsevol pàgina d'un blog que permeti anuncis o lloc web que contingui contingut lliurat a través dels serveis a menys que altre material no obtingut de Mongge.com aparegui en la mateixa pàgina i sigui de valor suficient per servir de base per a aquestes vendes

F. Els usos comercials prohibits no inclouen (i) la mantenença d'un canal original a través del lloc web per promocionar una activitat empresarial o artística, (ii) mostrar exercicis a través del Visualitzador d'exercicis de Mongge en un blog o lloc web que permeti anuncis, subjectes a les restriccions establertes en 5.1(E)(iii) amunt; i (iv) qualsevol ús que sigui autoritzat expressament i per escrit per Mongge.com;

G. si Vostè utilitza el Visualitzador d'exercicis de Mongge en el seu lloc web no podrà modificar, basar-se en o bloquejar cap porció o funcionalitat del Visualitzador d'exercicis de Mongge incloent, però no limitat a, els enllaços de tornada al lloc web;

H. Vostè es compromet a no utilitzar o activar cap sistema automatitzat (incloent, sense limitació cap, qualsevol robot, aranya ("spider") o lector offline que accedeixi al servei de manera que envïi més missatges de sol·licitud als servidors de Mongge.com en un interval de temps concret dels que una persona física podria raonablement produir en el mateix interval de temps utilitzant un navegador web públicament disponible i general (és a dir, sense modificar);

I. Vostè es compromet a no recopilar dades personals de cap usuari del lloc web o els serveis (incloent els noms de compte Mongge);

J. Vostè es compromet a no utilitzar el lloc web o els serveis (incloent els comentaris i les funcions d'e-mail del lloc web) per oferir serveis en relació amb una activitat comercial;

K. Vostè es compromet a no oferir serveis, amb finalitats comercials, als usuaris del lloc web pel que fa al seu contingut; i

L. Vostè es compromet a no accedir al contingut per a cap finalitat diferent a l'ús personal, no comercial únicament segons ho pretès i permès pel normal funcionament dels serveis.

M. Vostè no hauria de copiar, reproduir, distribuir, transmetre, emetre al públic, exposar, vendre, llicenciar, o de cap altra manera explotar cap contingut per a cap finalitat sense el consentiment previ i per escrit de Mongge.com o els llicenciants respectius del contingut.

5.2 Vostè es compromet a complir amb totes les altres disposicions dels Termes i Condicions en tot moment mentre utilitzi els Serveis.

5.3 Mongge.com autoritza els operadors de motors de cerca públics a utilitzar aranyes ("spiders") per copiar materials del lloc amb l'únic fi de crear índexs de cerca dels materials disponibles per al públic en general, encara que aquests materials no podran ser emmagatzemats en memòria cau u altres arxius. Mongge.com es reserva el dret de revocar aquestes excepcions de forma general o en casos específics.

5.4 Mongge.com innova de forma constant amb la finalitat d'oferir als seus usuaris la millor experiència possible. Vostè reconeix i accepta que la forma i naturalesa dels Serveis prestats per Mongge.com poden variar en qualsevol moment sense necessitat de preavís.

5.5 Com a part d'aquest procés d'innovació constant, vostè reconeix i accepta que Mongge.com pot necessitar interrompre (de forma permanent o temporal) la prestació dels Serveis (o de qualsevol funció d'aquests) a vostè o als usuaris en general, com a conseqüència de requisits operacionals com aquells relacionats amb la seguretat dels Serveis, la seva seguretat com a usuari, o a necessitats de manteniment dels Serveis. Vostè pot deixar d'utilitzar els Serveis en qualsevol moment i no estarà obligat a informar-ne específicament a Mongge.com.

5.6 Vostè reconeix ser l'únic responsable (sense que Mongge.com assumeixi responsabilitat alguna davant vostè o a qualsevol tercer per) del incompliment de les seves obligacions previstes en els Termes i Condicions i de les conseqüències (incloent-hi qualsevol pèrdues o danys en què Mongge.com pugui incórrer) derivades d'aquest incompliment.

6. Política de drets d'autor

6.2 Com a part de la política de drets d'autor de Mongge.com, Mongge.com cancel·larà l'accés al Servei per a qualsevol usuari considerat infractor reiterat. Un infractor reiterat és un usuari a qui se li ha notificat l'activitat infractora en més de dues ocasions.

7. Contingut

7.1 Com a titular d'una compte Mongge, podràs enviar Contingut. Entens que, independentment que aquest Contingut sigui publicat, Mongge.com no garanteix cap tipus de confidencialitat respecte al Contingut.

7.2 Seguiràs sent el titular dels drets relacionats amb el teu Contingut, encara que hauràs de concedir uns drets de llicència limitats a favor de Mongge.com i altres usuaris dels Serveis. Aquests drets es descriuen en l'apartat 8 d'aquestos Termes i Condicions (Drets que concedeixes sota llicència).

7.3 Reconeixes i acceptes ser l'únic responsable del teu Contingut i de les conseqüències de la seva publicació. Mongge.com no suscriu cap Contingut ni cap opinió, recomanació o consell expressat en relació a ell, excloent-ne expressament tota responsabilitat relacionada amb el Contingut.

7.4 Manifestes i garanteixes que ets titular (i que ho seguiràs sent mentre utilitzeu els Serveis) de totes les llicències i tots els drets, consentiments i permisos que es necessiten per permetre a Mongge.com utilitzar el teu Contingut a efectes de la prestació del Servei i per a qualsevol altre finalitat segons el forma contemplada en el Servei i en aquests Termes i Condicions.

7.6 Et compromets a no publicar o carregar cap Contingut que contingui material de la possessió del qual sigui il·legal per a tu al teu país de residència, o de la utilització o possessió del qual sigui il·legal per a Mongge.com en relació amb la prestació dels Serveis.

7.7 Vostè es compromet a que el contingut que proporcioni al servei no contindrà material subjecte a drets de propietat intel·lectual de tercers o material subjecte a altres drets de propietat industrial de tercers (incloent drets d'exclusivitat o publicitat), llevat que el titular legal d'aquests drets li hagi atorgat una llicència o autorització formal, o estigui legalment autoritzat de qualsevol altra forma, per publicar el material en qüestió i per atorgar a Mongge.com la llicència indicada en l'epígraf 8.1 següent.

7.8 Al tenir coneixement de qualsevol incompliment d'aquests termes i condicions, Mongge.com es reserva el dret (encara que no estarà obligada) a decidir si el contingut compleix amb els requisits de contingut establerts en aquests termes i condicions, i podrà eliminar aquest contingut i/o cancel·lar l'accés de qualsevol usuari per carregar contingut que infringeixi aquests termes i condicions en qualsevol moment, sense necessitat de preavís i a la seva elecció exclusiva.

7.9 Així mateix, vostè reconeix i entén que en utilitzar els serveis, pot estar exposat a contingut objectivament imprecís, ofensiu, indecorós o qüestionable per a vostè. En virtut d'aquest document, vostè renúncia a exercir qualsevol dret o acció legal o en equitat que li pugui correspondre contra Mongge.com respecte a qualsevol contingut.

7.10 Mongge.com tractarà qualsevol contingut que publiquis al servei d'acord amb les condicions de Mongge.com per al tractament de dades (www.mongge.com/politica-privacitat).

8. Drets que concedeixes sota llicència

8.1 En carregar o publicar contingut a Mongge.com, estaràs concedint:

A. a favor de Mongge.com, una llicència mundial, no exclusiva, exempta de drets d'autor i transferible (amb dret a subllicència) per a utilitzar, reproduir, distribuir, realitzar obres derivades de, mostrar i executar aquest contingut en relació amb la prestació dels serveis i amb el funcionament del servei i de l'activitat de Mongge.com, incloent sense cap mena de limitació, a efectes de promoció i redistribució de la totalitat o d'una part del servei (i de les seves obres derivades) en qualsevol format i a través de qualsevol canal de comunicació;

B. a favor de cada usuari del servei, una llicència mundial, no exclusiva i exempta de drets d'autor per accedir al seu contingut a través del servei, i per a utilitzar, reproduir, distribuir, realitzar obres derivades de, mostrar i executar aquest contingut en la mesura permesa per la funcionalitat del servei i d'acord amb els presents Termes i Condicions.

8.2 Les anteriors llicències concedides per tu en relació als Exercicis d'Usuari quedaran cancel·lades quan tu suprimisquis o esborressis els teus Exercicis d'Usuari del lloc web. Les anteriors llicències concedides per tu en relació als Comentaris d'Usuari són de caràcter perpetu i irrevocable, sense perjudici dels teus drets de propietat, la titularitat dels quals et corresponderà a tu en tot moment conforme a l'estipulat en l'epígraf 7.2 anterior.

9. Continguts de Mongge.com en el lloc web

9.1 A excepció del contingut proporcionat al Servei per vostè, tots els altres continguts del Servei seran propietat de Mongge.com o li corresponent en virtut d'una llicència, i estaran subjectes a drets d'autor, drets de marca i altres drets de propietat intel·lectual i industrial de Mongge.com o dels llicenciants de Mongge.com. Totes les marques comercials i de servei d'altres tercers presents en els continguts no pujats o publicats per vostè seran marques comercials i de servei dels seus respectius propietaris.

9.2 Aquests continguts no podran ser descarregats, copiats, reproduïts, distribuïts, transmesos, difosos, mostrats, venuts, atorgats sota llicència o explotats per a cap altre fi sense el previ consentiment per escrit de Mongge.com, o dels llicenciants de Mongge.com, en cas que fos aplicable. Mongge.com i els seus llicenciants es reserven tots els drets que no hagin estat expressament atorgats en relació amb el seu contingut.

10. Enllaços a Mongge.com

10.1 Els serveis poden incloure hipervincles a altres llocs web que no seran propietat de Mongge.com ni estaran controlats per aquesta. Mongge.com no controla els continguts, les polítiques de privacitat o les pràctiques dels llocs web d'altres tercers ni assumeix responsabilitat alguna per aquests.

10.2 Vostè reconeix i accepta que Mongge.com no serà responsable de la disponibilitat dels llocs web o recursos externs, i no subscriu cap tipus de publicitat, productes o altres materials oferts a través d'aquests llocs web o recursos.

10.3 Vostè reconeix i accepta que Mongge.com no serà responsable de les pèrdues o danys en que vostè pugui incórrer a conseqüència de la disponibilitat dels esmentats llocs web o recursos externs, o a conseqüència de la credibilitat que vostè atorgui a l'exhaustivitat, precisió o existència de qualsevol tipus de publicitat, productes o altres materials oferts a través del dit llocs web o recursos.

10.4 Mongge.com recomana que presti atenció quan vostè abandoni els serveis i que llegeixi els termes i condicions i la política de privacitat de tots els altres llocs web que visiteu.

11. Finalització de la relació amb Mongge.com

11.1 Els Termes i Condicions seguiran sent aplicable fins a la seva resolució a instàncies de vostè o de Mongge.com d'acord amb les disposicions següents.

11.2 Si voleu resoldre el vostre contracte legal amb Mongge.com, podreu fer-ho (a) notificant-ho a Mongge.com en qualsevol moment i (b) tancant el vostre compte Mongge. La vostra notificació haurà de ser enviada, per escrit, a l'adreça de correu electrònic mongge.contact@gmail.com.

11.3 Mongge.com podrà resoldre el seu contracte legal amb vostè en qualsevol moment si:

A. Ud. incompleix qualsevol de les disposicions incloses en els Termes i Condicions (o actua de manera que clarament indiqui que pretén fer-ho o que no serà capaç de complir amb allò estipulat en els Termes i Condicions); o

B. Mongge.com ve obligada a això per llei (per exemple, quan la prestació dels serveis a vostè sigui, o passi a ser, il·legal); o

11.4 Mongge.com podrà resoldre el seu contracte legal amb vostè si:

A. Mongge.com deixa de prestar els Serveis als usuaris del seu país de residència o des d'on utilitza els Serveis; o

B. la prestació dels serveis a vostè per part de Mongge.com, deixa de ser, en opinió d'aquesta, comercialment viable.

i en el cas de cadascun dels supòsits (A) i (B) de la clàusula 11.4, us haureu de notificar raonablement sobre aquesta resolució.

11.5 A la resolució dels presents Termes i Condicions, tots els drets i obligacions legals que corresponguin tant a Ud. com a Mongge.com (o que s'hagin meritat durant la vigència dels Termes i Condicions), o la vigència dels quals hagi de continuar expressament de manera indefinida, no es veuran afectats per aquesta resolució, i les disposicions incloses a l'epígraf 14.5 continuaran sent aplicable a aquests drets i obligacions amb caràcter indefinit.

12. Exclusió de Garanties

12.1 Res del que estipulen els Termes i Condicions afectarà els drets legals que l'assistiran en tot moment com a consumidor i respecte als quals no podrà pactar contractualment cap modificació o renúncia.

12.2 El Servei es presta "tal qual" i Mongge.com no atorga cap garantia ni realitza cap manifestació davant Ud. respecte a aquests.

12.3 En particular, Mongge.com no li manifesta ni garanteix que:

A. la seva utilització dels serveis complirà els seus requisits,

B. la seva utilització dels serveis serà ininterrompuda, puntual, segura o lliure d'errades, la informació que obtingui com a conseqüència de la seva utilització dels serveis serà correcta o fiable, i

12.4 No són aplicables als Serveis cap condició o garantia (incloent-hi qualsevol garantia implícita de qualitat satisfactòria i adequació a un fi concret oa una descripció) excepte en la mesura del que estipulen expressament els Termes i Condicions.

>

13. Limitació de Responsabilitat

13.1 Res del que estipulen aquests Termes i Condicions exclourà o limitarà la responsabilitat de Mongge.com per pèrdues que no puguin ser legalment excloses o limitades en virtut de la legislació aplicable.

13.2 Amb subjecció a la disposició general inclosa a l'epígraf 13.1 anterior, Mongge.com no serà responsable davant Ud. per:

A. pèrdues indirectes o derivades en què vostè pugui incórrer, incloent-hi qualssevol pèrdues de beneficis (amb independència que s'hagin originat de forma directa o indirecta), pèrdues de fons de negoci o prestigi empresarial, o pèrdues de dades patides per Ud.;< /p>

B. pèrdues o danys en què vostè pugui incórrer a conseqüència de:

i. la credibilitat que vostè atorgui a l'exhaustivitat, precisió o existència de qualsevol material publicitari, oa conseqüència de qualsevol relació o operació entre vostè i qualsevol publicista o patrocinador la publicitat del qual aparegui als serveis;

ii. qualsevol canvi que Mongge.com introdueixi en relació amb els serveis, o qualsevol cessament permanent o temporal de la prestació dels serveis (o de qualsevol de les seves funcions);

iii. l'eliminació, corrupció o error d'emmagatzematge de qualsevol contingut o altres dades de comunicació mantingudes o transmeses a través de la utilització dels serveis;

iv. la seva manca de subministrament a Mongge.com d'informació de compte necessari;

v. la seva manca de manteniment de la seguretat i confidencialitat de la contrasenya o informació de compte Mongge.

13.3 Les limitacions a la responsabilitat de Mongge.com davant de vostè incloses a l'epígraf 13.2 anterior seran aplicables amb independència que Mongge.com hagi estat advertida o hauria d'haver estat advertida de la possibilitat de l'esdeveniment d'aquestes pèrdues.

14. Disposicions generals

14.1 Els Termes i Condicions constitueixen l'acord legal complet entre vostè i Mongge.com, regeixen la seva utilització dels serveis i substitueixen tots els acords anteriors entre vostè i Mongge.com en relació amb els serveis. Qualssevol altres termes i condicions de servei que Mongge.com i qualsevol de les seves filials puguin tenir en qualsevol moment queden expressament excloses dels Termes i Condicions.

14.2 Vostè accepta que Mongge.com podrà enviar-li notificacions, incloent les relatives als canvis dels Termes i Condicions, mitjançant e-mail, correu ordinari o publicant aquestes modificacions al Servei.

14.3 Totes les notificacions que es refereixin al vostre dret d'accés, modificació, rectificació i cancel·lació de les vostres dades personals hauran de ser enviades a la següent adreça de correu electrònic: mongge.contact@gmail.com.

14.4 Vostè accepta que en cas que Mongge.com no exerciti qualsevol dret o acció legal contemplat en els Termes i Condicions (o que li correspongui en virtut de la legislació aplicable), això no constituirà una renúncia formal als drets de Mongge.con, romanent aquests drets i accions legals plenament vigents per a Mongge.com.

14.5 Si un tribunal amb jurisdicció competent sobre aquest assumpte determina que qualsevol de les disposicions dels presents Termes i Condicions és invàlida, aquesta disposició serà eliminada dels Termes i Condicions sense que això afecti a la resta dels mateixos romanent les altres disposicions plenament vigents en tots els aspectes.

14.6 Vostè reconeix i accepta que tots els membres del grup de societats de què Mongge.com forma part seran tercers beneficiaris dels Termes i Condicions i que aquestes societats tindran dret a exigir, directament, el compliment de qualsevol disposició dels Termes i Condicions on es contempli un benefici per a aquests (o algun dret a favor seu). A banda de les societats esmentades, cap altra persona o societat serà un tercer beneficiari dels Termes i Condicions.

14.7 Els Termes i Condicions i la seva relació amb Mongge.com conforme al que preveu aquí, es regiran per les lleis d'Espanya.

Data: 4 de gener de 2019.