Piezak Ukitzaileekin

Resolució
Solució

}}}}}}}

R10

40

7

30

7

40

u

u

u

u

Irudikatu ondorengo pieza 3/2 eskalan