Homologia_ABCDE figuraren figura homologoa

Resolució
Solució

}}}}}}}

ABCDE Figura bat izanik, irudi honen bi erpin homologo izanik eta DE zuzenkitik homologi ardatza pasatuz, irudi honen homologia zentrua eta irudi homotetikoa marraztu

A

B

C

D

E