Selectivitat, extraordinaria 2023

Resolució
Solució

Dibuix 1. Opció A Tema: Geometria plana.

Exercici [3 punts en total]: Donats els vèrtexs A i B, dibuixeu el polígon còncau ABCDEF de manera que el vèrtex D quedi a la dreta del vèrtex A, i el vèrtex E quedi a l’esquerra del vèrtex D. Tingueu en compte les dades facilitades a peu de pàgina. Deixeu constància del procés gràfic seguit. [0,75 punts per cadascun dels punts C, D, E i F, i els segments que els uneixen]

Angle ADB=45º

AD=8cm

Vèrtex C=baricentre ABD

Angle=CDE=45º

DE=15cm

Vèrtex B=incentre DEF


}}

A

B