Dièdric. Intersecció d'un prisma amb una recta i secció recta d'un prisma oblic. PAU 2013

Resolució
Solució

Salectivitat 2013

Dades: Projeccions del prisma oblic de base triangular horitzontal i projeccions dels punts a-a¡ i b-b'. Projeccions del punt c-c' situat a la base superior del prisma.

Determineu en projecció horitzontal i vertical, els punts d'intersecció del segment ab-a'b' amb el prisma.

Considerant el prisma com un sòlid massís, determineu gràficament la visibilitat del conjunt en totes dues projeccions.

Determineu gràficament la veritable magnitud de la secció recta del prisma que passa pel punt c-c'.}}}}

a'

c'

b'

b

c

a