Dièdric. Determinació d'una longitud i d'una secció d'un prisma pg.208 PAU 2008

Resolució
Solució

Determinació d'una longitud i d'una secció plana d'un prisma.

Dades: Projeccions del triangle abc-a'b'c' i projecció horitzonal de la base defghk d'un prisma recte, situada en el pla horitzontal H'.

Determineu la longitud vertadera del segment ac-a'c' i la projecció vertrical de la porció de prisma compresa entre la base i el triangle, considerat transparent i diferencieu-ne les arestes vistes i ocultes.

H'

a

b

c

d

e

f

g

h

k

a'

b'

c'