Isométrico Recto

Resolució
Solució

Dibujo 2

Página 44

Libro