Plano perpendicular a otro paralelo a LT que contenga a una recta r oblícua

Resolució
Solució

Traza un plano perpendicular a α (paralelo a LT) que

contenga a la recta r

α2

r"