Canvis de pla

Resolució
Solució

Situa amb un doble canvi de pla, aquest quadrat paral·lel al pla horitzontal i amb dos costats perpendiculars

al pla vertical de projecció.